cvonline.hu

Tisztelt Kollégák, Partnerek!

Idén ősszel ismét megrendezésre került AdrenaLEAN Konferenciánk 2015. október 15-én Siófokon, a Residence Balaton**** Conference és Wellness Hotelben! A rendezvénysorozat harmadik állomásán ismét tanulságos és érdekes előadásokat hallgathattak meg a résztvevők.

A konferenciáról készült fotókat, publikus előadásokat az alábbi oldalon tekinthetik meg:
http://www.leancenter.hu/erdekessegek/cikkekmenu/lean-menedzsment/4806-adrenalean-konferencia-beszamolo-2015-oktober-15

Bár az idő kissé borongósan indult a nap elején, a konferencia és a résztvevők hangulatára ez mégsem nyomta rá a bélyegét.
A regisztráció 8:15-kor nyílt meg, folyamatosan érkeztek a részvevők, előadók, lassan megtelt a konferencia terem az érdeklődő, új tudásanyagra váró kollégákkal.

tompelaszlo_adrenaleanA konferencia előadássorozatát Tömpe László, a LeanCenter üzletágvezetője nyitotta meg köszöntő beszédével. A nyitóbeszédet követően szintén László előadását hallgathattuk meg elsőként „Lean, Minőségirányítás, Szervezetfejlesztés” címmel. Megtudtuk, hogy nem léteznek a klasszikus szóhasználat szerinti lean vállalatok, csak lean szemléletű szervezetek, valamint rávilágított a szervezetfejlesztés, minőségirányítás és lean között megbújó kapcsolódási pontokra, ezzel elindítva a konferenciát átölelő három fő témát, a szervezetfejlesztést, a lean menedzsmentet és minőségirányítást.

mesicsolivia_adrenaleanEzután Mesics Olívia és Mákos Csaba (Opel Szentgotthárd Kft.) előadását hallhatták a résztvevők „Problémamegoldás az Opel Szentgotthárd Kft-nél” címmel. Olívia és Csaba prezentációja során több gyakorlati példán keresztül került bemutatásra az a tény, hogy a problémák megoldásánál sokszor nincs feltárva a valódi gyökérok, így sok esetben csak tüneti kezelést végeznek a vállalatok. Kihangsúlyozták, hogy a legfontosabb a probléma és annak okának meghatározása, a megfelelő intézkedések kidolgozása, amelyek ha hatékonyan működnek, akkor a problémák gyökéroka megszüntethető. A prezentáció során számos „előtte – utána” példát láthattunk az így elért eredményekről. Fontos egyben tudni, hogy a megfelelő eszközhasználat mellett a problémamegoldó kultúra kialakítása és fejlesztése is nagy szerepet játszik ebben a folyamatban, melynek nélkülözhetetlen elemei az alaptudás, a tulajdonosi szemlélet megléte, a motiváció fenntartása, kellő vezetői segítség (coach), támogató osztályok segítése, bevonás, kiterjesztés, valamint, hogy ez a gondolkodásmód a vállalati kultúra és a vállalat mindennapjainak szerves részét képezze.

barsitamas_adrenaleanA 20 perces kávészünetet követően folytatódtak az előadások: Barsi Tamás (Audi Hungaria Motor Kft.) érkezett „Tapasztalatok egy minőségfejlesztési projekt kapcsán” prezentációjával. Rövid cégbemutatót követően egy konkrét projekt bemutatásán keresztül ismerhettük meg azon tapasztalatokat, tanulságokat, felmerült kérdéseket, akadályokat, melyekkel a vállalat a minőségfejlesztés során találkozott. A projekt elején meghatározták az elsődleges célokat: a minőségi mutatók fejlesztését és az utómunkaigény csökkentését. A projektmegvalósítás során szükség volt a kollégák további képzésére, workshopokon történő bevonásukra a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Elkezdték vizuálisan ábrázolni a vizsgált terület folyamatait, mely még több megoldandó problémát vetett fel. Rájöttek, hogy a szervezet együttműködését szorosabbra kell fonni, így a projektvezetőből lassan coach vált, valamint a szükséges társterületek együttműködését is elnyerték. A cél elérését nagymértékben támogatta a folyamatok szabványosítása is. A minőségfejlesztő projekt megvalósítása során kiderült, hogy az egyedi helyzetek egyedi megközelítéseket, sajátos nézőpontot igényelnek, nem lehet azokat korábbi struktúrák alapján kezelni, ilyen esetekben saját utat kell fejleszteni a siker érdekében.

beckandor_andrenaleanAz ebédet megelőzően még Beck Andort (Viessmann Technika Dombóvár Kft.) hallhattuk „Vállalatfejlesztés a Viessmann Technika Dombóvár Kft-nél” című előadásával. A rövid cégbemutató után ismertetésre került, hogy hol tart jelenleg a vállalat a lean átalakulásban, mi a jövőképe, valamint milyen kihívások állnak előttük a vállalatfejlesztésben. A vállalatfejlesztés első lépése a célok meghatározása, majd az állapotfelmérés, szakértők bevonása, a munkatársak képzése, valamint a vállalati kultúra átalakítása. Az elvégzett állapotfelmérésből kapott eredmények rideg valóságot mutattak, látható volt, hogy mihamarabb
szükséges a fejlesztések megvalósítása. Ahhoz, hogy a folyamatok megfelelően működjenek szükség volt a szervezet fejlesztésére, melynek köszönhetően kialakult a változás-menedzsment csapat, majd a KVP munkatárs szerepköre is. Új kommunikációs elvek kerültek kialakításra, mely lehetővé tette a gyors információáramlást, valamint fokozatosan megtörtént a dolgozók bevonása workshopok, lean alapképzések, gyárlátogatások formájában. Ezek, valamint az ötletmenedzsment beindításával, a bérrendszer módosításával, valamint a gyártásfejlesztéssel az üzemi hatékonyság jelentős mértékben emelkedni kezdett. Az elért eredményekről, fejlesztések sikerességéről előtte-utána példákon keresztül bizonyosodhattunk meg. Az előadás végén betekintést nyertünk a vállalat további céljaiba, melyek erősebb csapatmunkát, folyamatorientált – funkcionális szervezet meglétét, beszállítók fejlesztését teszi majd lehetővé.

A félidőhöz érkezve a négy előadás végighallgatása után már mindenki kellőképpen megéhezett. A Residence Balaton**** Conference és Wellness Hotel kiváló ebéddel, kávéval és süteményekkel várta a résztvevőket, energiát merítve ezzel a nap további részéhez. Az egy órás ebédszünet közvetlen, vidám és kötetlen baráti hangulatban telt.

kodmonistvan_adrenaleanAz ebéd befejeztével dr. Ködmön István (Herendi Porcelánmanufkatúra Zrt.) lépett a pódiumra „Szubjektivitás mérése” című előadásával. István előadása elején röviden bemutatta a Herendi Porcelánmanufaktúra által készített gyönyörű porcelán termékeket. A termékek megcsodálása után megismerhettük azok gyártási folyamatainak rejtelmeit, valamint azok esetleges hibalehetőségeit. Ilyen termékeknél a vevői elégedettség mérése nehéz, hiszen az egyéni ízlés és megítélés mindenkinél szubjektív. Fényt kell tehát deríteni arra, hogy mi okozza a vásárlási kedv ingadozását egy adott termék kapcsán, valamint határvonalat kell húzni, hogy mekkora mennyiségtől nevezhető egy tétel rossz tételnek. Megtudhattuk, hogy elméletben a szubjektivitással terhelt mérőrendszer javítása lehetséges a választott módszer megfelelő továbbfejlesztésével, melyben az R&R módszer nyújt segítséget az ott dolgozóknak. Ez a módszer az ismételhetőséget és a reprodukálhatóság kapcsolatát takarja. Az elméletet gyakorlatba ültették, mely az alábbiak szerint történt: termékek kiválasztása, az etalon meghatározása, a vizsgálati szakasz a MEOsok minősítésein keresztül, a kapott eredmények értékelése és visszacsatolása. A folyamatok során felmerült hibák pontosabb észlelésére törekedtek, valamint a hibák kiküszöbölése érdekében változtatták és fejlesztették a munkamódszereket, megosztották egymással tapasztalataikat, standardizáltak bizonyos folyamatokat, melynek köszönhetően kisebb hibaszázalékkal kezdtek dolgozni. István elmondta,
hogy a gyártási folyamat fejlesztése mellett rendkívül nagy szerepet játszik még az ott dolgozó kollégák megfelelő motiválása, akik így még inkább érdekeltté válnak a megfelelő termék előállításában.

inotaiistvan_adrenaleandr. Ködmön István után Inotai István (BAT Pécsi Dohánygyár Kft.) előadását hallgathattuk meg „Gemba walk gyakorlatok és tapasztalatok” címmel. István rövid cégbemutatóval kezdte előadását, melyből megismerhettük a gyár kialakulását, annak fejlődését. A folytatásban áttértünk a „gemba walk”
gyakorlatának ismertetésére, megismerhettük annak folyamatát a vállalaton belül. István gyakorlati példákon keresztül mutatta be a Gemba walk során felszínre került fejlesztésre szoruló területeket, azokra hozott akciókat, a megvalósítás során szerzett tapasztalataikat, valamint az ezáltal elért eredményeiket, fejlesztéseiket.
illyespeter_adrenaleanA konferencia utolsó kávészünetét követően még két előadás és egy kerekasztal megbeszélés várta a résztvevőket. Következő előadóként Illyés Pétert (Motivus Kft.), a későbbi kerekasztal vezetőjét köszönthette a hallgatóság. Előadásának címe: „Mi a Folyamatos Fejlesztés (lean) alapja? – Mekkora a szakadék a lean és az irányítási rendszerek között?” Péter előadásában beszélt az ISO 9001-2009-es minőségirányítási szabványról, annak általánosabb részeiről, valamint magáról a lean gondolkodásmódról. Előadását kettő szemléletes képpel indította, mely minden résztvevőt gondolkodásra késztetett. A képekkel tökéletesen tükrözte azt, amire a valóságban is sok esetben szükségünk van, mely nem más, mint a szemléletváltás, annak érdekében, hogy két területet közelebb hozzunk egymáshoz. Elsőre teljesen különbözőnek tűnhetnek, azonban jobban megvizsgálva kiderül, hogy bár a pontok máshogy vannak megfogalmazva, mégis szinte ugyanazt takarják. Ezzel a perspektívaváltással próbálta Péter érzékeltetni a lean és az irányítási rendszerek között megbújó kapcsolatot. Az előadás végén a résztvevők kifejtették meglátásaikat és hosszas beszélgetésbe kezdtek, melynek végén mindenki egyetértett a Péter által elmondottakkal. Az előadás elérte a célját, ugyanis annak végére már más meglátásba helyzete a két „rendszer” egymáshoz való viszonyulását.

annuspeter_adrenaleanUtolsó előadóként Annus Péter (IKEA Industry Magyarország Kft.) lépett a pódiumra „Lean bevezetése az IKEA Industry-nál” című előadásával. Péter előadásában megismerhettük az IKEA Industry kihívásait, lean bevezetésének folyamatát, az ez idő alatt szerzett tapasztalatokat, tanulságokat és fejfájásokat. A lean bevezetés első lépésnek egyike a részmunkaidős koordinátorok kinevezése volt, majd egységes oktatási anyag készítése. A visszajelzések szerint ez nem hozott sikert, ugyanis több volt a kifogás, mint az eredmény, így más megközelítést kellett alkalmazniuk, mely értelmében külsős szakértői csapatot vontak be a folyamatok fejlesztésbe, kompetencia és attitűd alapú interjúkat folytattak, valamint egy navigátor csapatot építettek fel, mely változtatások már meghozták az első sikereket és növelte az elköteleződést, immár egy nyelvet beszéltek. Az elért eredmények fenntartása érdekében elindult a lean transzformáció, valamint nagy hangsúlyt fektetnek a mai napig minden kolléga maximális bevonására, mely az egyik legfontosabb kulcsa a sikeres működésnek.

Annus Péter előadását követően indult a Kerekasztal megbeszélés, ahol az előadók kiültek a résztvevők elé és megvitatták a konferencián hallottakat. A résztvevőknek lehetőségük volt feltenni kérdéseiket az előadóknak, valamint megvitatni azokat a pontokat, melyek kapcsán újabb gondolatok, esetleges nézeteltérések, vagy egyezések adódtak. A kerekasztal megbeszélés interaktívan zajlott, mely szakmai eszmecsere közel fél – ¾ órán keresztül zajlott.

A konferencián nem csak a kerekasztal számított újdonságnak, hanem útjának indítottuk a LeanCenter Konferencia Vándordíjat, melyet a résztvevők által legkiválóbbnak megszavazott előadó kapott meg. Az idei AdrenaLEAN Konferencia legkiválóbb előadójának dr. Ködmön Istvánt választották a résztvevők, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt-től.

A hangulatot tovább fokozta a már megszokott sorsolás. Az alábbi nyereményekért lehetett „harcba” szállni:

Az adrenalin töltetű ajándék mellett természetesen gondoltunk a vállalatok versenyképességének fenntartására és növelésére is, így kisorsolásra kerültek az alábbi képzési kedvezmények is.

Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, Támogatóinknak pedig köszönjük a nagylelkű felajánlásokat!

Köszönjük előadóinknak a színes, érdekes és tartalmas előadásokat, mellyel felpörgették a hallgatóságot, valamint látogatóinknak, hogy ismét részt vettek immár harmadik AdrenaLEAN Konferenciánkon. Köszönjük, hogy ismét együtt lehettünk!

Találkozzunk későbbi rendezvényeinken és konferenciáinkon is!

Üdvözlettel,
Tömpe László LeanCenter – a lean szakma központja

Álláshirdetés feladás, önéletrajz adatbázis hozzáférés, álláskeresők előszűrése vagy egyéb munkaadóknak, hirdetőknek szóló szolgáltatások kapcsán keresse a Cvonline.hu professzionális csapatát bizalommal, a következő elérhetőségek valamelyikén:
Russmedia Digital Kft.
H-1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Telefonszám: (+36 1) 5100-800
Fax: (+36 1) 302-1736 vagy (+36 46) 887-350
E-mail: info@cvonline.hu