Blog Munkaadóknak
Az onboarding- azaz az új munkavállalók szervezetbe történő hatékony integrálása-egy kulcsfontosságú tényezőt képez az alkalmazottak megtartásában, melynek sokszor alábecsüljük a jelentőségét. A munkáltató és a munkavállaló közös érdeke, hogy minél gyorsabban és gördülékenyebben tudjon a dolgozó bekapcsolódni a munkafolyamatokba, hogy beilleszkedhessen a szervezeti kultúrába, hogy jó kollegiális kapcsolatot építhessen ki a kollégákkal, illetve, hogy ezáltal motivált és produktív munkaerővé válhasson.

A céghez való belépéskor kiemelt fontossággal bír az első benyomás, amit a munkavállaló alkot a cégkultúráról, kollégákról, vezetőkről, illetve összeségében arról, hogy rendelkezésére bocsájtanak-e kellő mértékű információt, és kap-e szakmai támogatást. Statisztikai adatok szerint a munkavállalók kb. 17%-a már az első három hónapon belül távozik a szervezetből, 6 hónap alatt pedig már a dolgozók 86%-a végleges döntést hoz arra vonatkozóan, hogy fog-e maradni hosszú távon vagy sem; ez egy érzékeny időszak, amikor meg kell alapoznunk a munkavállalók lojalitását a cég felé.

Egy kidolgozott onboarding program segítségével megerősíthetjük a munkavállaókban kialakuló képet arra vonatkozóan, hogy jó helyen vannak a cégnél, és itt megkapják a szükséges szakmai és interperszonális támogatást. Emellett ezáltal megelőzhetjük a fluktuációt és növelhetjük a munkahelyi elköteleződés és elégedettség szintjét.

 

Mitől is lesz sikeres egy onboarding folyamat? Mire kell odafigyelnie a munkáltónak ahhoz, hogy megtartsa az új kollégát?

Néhány gondolatban összegeztük a leghasznosabb tudnivalókat!

  • az onboarding egy hosszútávú, szisztematikus folyamat, ami már a munkavállaló belépését megelőzően elkezdődikà a munkavállaló megfelelő tájékoztatása az első munkanapra vonatkozó információkról, egy apróbb gesztus: üdvözlőlap, céges bögre, vagy egy rövid üdvözlő e-mail a HR-es kollégától vagy a vezetőtől nagy hozzáadott értékkel bírhat.
  • Az új munkavállalót nem szabad túl nagy mennyiségű információval elárasztani egyszerre, hiszen ez sok esetben szorongásérzetet generálhat benneàegy rövid bemutatkozás, a vezetővel való beszélgetés, az új munkakörnyezet bemutatása, esetleg egy cégről szóló ismertető anyag átolvasása elegendő tájékoztatás lehet az első munkanapon. Fontos időt és teret biztosítani a kollégának a berendezkedéshez.
  • Az onboarding folyamat hatékonyságát nagymértékben elősegítheti, hogyha az új alkalmazott kap maga mellé egy mentor kollégát, aki szakmai és személyes támogatást is nyújt számára a beilleszkedésnél.
  • Fontos összhangot teremtenünk az onboarding program különböző lépései és a munkavállalók igényei, szokásai között, azáltal, hogy bevonjuk a dolgozókat a folyamat kialakításába, utánkövetésébe.
  • Bátorkodjunk megkérdezni az új munkavállalót, mi volt a benyomása az onboarding folyamatról, mi tetszett neki, vagy adott esetben mire lett volna még szüksége a hatékonyabb beilleszkedéshez, milyen fejlesztési javaslatokat tudna esetleg tenni.
  • Nagy jelentőséggel bír, hogy kapjon az új kolléga egy strukturált idő-és feladatbeosztást, illetve a felettes kollégának az elérhetőségét, valamint hozzáférést a különböző eszközökhöz, kommunikációs csatornákhoz.
  • Fordítsunk figyelmet arra, hogy letisztult és átlátható elvárásrendszert, célokat, feladatköröket, teljesítménymutatókat tűzzünk ki, melyek segítségével egyértelművé válik a dolgozó számára, hogy milyen szerepet is tölt be a szervezetben és milyen fejlődési, előrelépési lehetőségei vannak
  • Legyünk nyitottak és érdeklődőek, ajánljuk fel a segítségünket, hogyha bármilyen kérdés merülne fel a munkavállaóban, valamint a közös ebédek, csapatépítők összekovácsoló erejét nem érdemes fegyelmen kívül hagynunk!

Vida Bettina
HR Tanácsadó