Blog Munkaadóknak

Minden kiválasztási folyamat célja olyan csapattagok felvétele, akik jól illeszkednek a már meglévő tagokhoz. Mikor hozunk jó döntést, ha olyan csapatokat alkotunk, amelyek életkorban vagy bármely egyéb tulajdonságukat tekintve homogének, vagy akkor, ha engedjük, hogy a különbségek működjenek hajtóerőként?

 

Sokszor kapjuk meg a kérdést: milyen az ideális vezető? Hogyan állítsunk össze egy csapatot, ha hosszú távra és hogyan, ha egy-egy projektre tervezünk?

Hasznos, ha ismerjük a csapat tagjainak készségeit – ehhez természetesen valamiféle felmérésre, kérdőívre, assessmentre van szükség. Ha ez már megvan, innen indulhatunk tovább.

Számít-e, hogy milyen generációból kerülnek ki a csapat tagjai? Azt kell, hogy mondjuk, hogy láttunk már jó és rossz vezetőt minden generációban. Nem ez az elsődleges, ami a beválást meghatározza. Sokkal inkább a nyitottság és a soft skillek (people skillek) megléte az, ami segít ezt előre vetíteni.

Egy nemzetközi kutatás szerint a munkahelyi légkör több, mint 60%-ban van hatással arra, hogy milyen lesz az adott csapat és benne az egyének teljesítménye. Miből áll ez a légkör? A csapattagok egymáshoz és a céghez való viszonyulásából. Van-e bizalom a céggel, a csapat tagjaival, a vezetővel szemben? Milyen az együttműködés a csapat tagjai között? Tudnak-e jól reagálni a változásokra – hiszen napjainkban szinte csak ez maradt állandó – és eredményesnek, értékesnek érzik-e magukat?

Meg tudjuk-e határozni, hogy milyen generációba, korosztályba tartozó vezető tud erről a legjobb visszajelzést adni? Nem hiszem. Van, aki remek társas készségekkel rendelkezik és van, akinek ebben még van tanulnivalója, legyen 28 vagy 57 éves. Ezért is mondhatjuk ki bátran, hogy az érzelmi intelligencia készségek 58%-ban jelzik előre a beválást, sokkal nagyobb arányban, mint mondjuk a szakmai tudás vagy az IQ.

Egy új csapattag érkezése mindig felveti a kérdést: hogyan fog tudni beilleszkedni? Függ-e ez az új munkavállaló korától? Sokkal inkább függ attól, hogy mennyire tud és akar együttműködni a csapat többi tagjával és azok mennyire tudják el- és befogadni az érkezőt. Néha egyszerűbb azonos korú vagy hasonló területen erős kollégákat tenni egy csapatba, azonban ez a csapat elveszít valami nagyon fontosat, a különböző véleményekből, tapasztalatokból eredő lehetőségeket. Láttunk már olyan csapatot, ahol a vezető vele azonos, vagy hozzá nagyon hasonló készségekkel rendelkező csapattagokat választott. Ez a csapat nem volt nyitott a külvilágtól (ügyfelektől, más csapatoktól) érkező, a sajátjukétól eltérő véleményekre. Egyre több konfliktussal találta szembe magát – majd felmorzsolódott. A rugalmasság, a reziliencia olyan készségek, amelyek a sokféleségben tudnak megerősödni. Használjuk ki a különböző korú, tapasztalatú és eltérő készségekkel rendelkező munkavállalók csapattá rendezésében rejlő erőt! Ehhez természetesen elengedhetetlen, hogy tudjuk, miben jók és hol keressük a sokféleséget.

Erre az alapra azonban stabilan lehet építeni. Az a céges kultúra, ami nyitott a vélemények és képességek, készségek sokféleségére, megerősítőleg hat a munkavállalóira és azoknak a céghez való elkötelezettségére.

Szerző: Dr. Skita Erika - https://equipeq.com/

Valódi vezetők. Hatékony csapatok. Elkötelezett munkavállalók. Ez az álom valósággá válhat, ehhez azonban az érzelmi intelligencia elengedhetetlen. 2010 óta dolgozunk olyan cégekkel, amelyek számára a szakmai készségek mellett az emberi oldal is kiemelkedően fontos, mert látják, milyen szerepe van a hatékonyságban és a megtartásban. Felméréseink, képzéseink, fejlesztési folyamataink azt a célt szolgálják, hogy megteremthessük azt a légkört, amelyben mindenki ki tudja hozni magából a legjobbat. Amennyiben érdekli, milyen EQ készségeket hogyan lehet hasznosítani a munkahelyi környezetben, várjuk az EQ – a kivételes versenyelőny workshopunkra 2020. február 7-én 9:00-től.