cvonline.hu

Magyarországra is igaz az, hogy évek óta több nő végez a hazai egyetemeken, mint férfi. Ennek ellenére a vezetői pozíciókban a nők jellemzően alulreprezentáltak.

Felvetődhet a kérdés, hogy még a 21. században sem azonosak a férfiak és a nők lehetőségei a munka világában? Hogyan és miként jelentkezik a nők számára az üvegplafon (Nagy 1997, Stuart 2006). A szakirodalom az üvegplafon kifejezést annak a helyzetnek a bemutatására alkalmazza, amikor a karrier megtorpan, és csupán egy bizonyos szintig jellemző a nők jelenléte a területen.

Az üvegplafon, egy olyan láthatatlan akadály, ami miatt a nők, ha akarnak, sem tudnak feljebb jutni a ranglétrán. Ennek egyik feltételezett oka az lehet, hogy a nők tudományos karrierje háttérbe szorul a gyermekvállalást követő néhány évre. Fontos lenne, hogy ez az időszak ne érintse hátrányosan a nőket, ugyanis a társadalom érdeke is lenne, hogy az iskolázott, magasan képzett nők szakmai jövőjükbe fektetett energiája ne vesszen kárba, és a jövőben akár vezetővé is válhassanak.

Az teljesen egyértelmű, hogy a női vezetők másképp motiválnak, valamint eltérő vezetési stílust képviselnek, mint a férfiak. Az Assessment Systems kutatásából az derül ki, hogy a férfi vezetők inkább pénzzel motiválnak, a nő társaik számára pedig a kiszámíthatóság a legfontosabb. Ez arra az elméletre vezethető vissza, amely szerint a férfiak és a nők életében más és más dolgok az elsődlegesek. A férfiak elsősorban a pénzkeresést, az anyagiakat teszik első helyre, amivel az jár együtt, hogy legtöbbször az ő életükben a döntéseik középpontjában a munka áll. A nőknél ezzel szemben első helyen a család áll, és mindent annak rendelnek alá. Emellett azonban egyre több nőnek vannak olyan típusú ambíciói, hogy vezető váljon belőlük.

Kezdetben úgy próbáltak érvényesülni a női vezetők, hogy férfiak próbáltak lenni, ebben azonban kudarcot vallottak, ugyanis mivel nem tudták magukat adni, nem voltak képesek érvényesíteni akaratukat. Egyre elterjedtebb az a vélemény, hogy a nők igenis jó vezetők tudnak lenni, ebben pedig éppen a nőies tulajdonságaik válnak előnyükre.

A legtöbb elmélet szerint azonban nem attól függ, hogy valaki jó vezetővé tud-e válni, hogy férfiról vagy nőről van-e szó, hanem sokkal inkább befolyásolja azt az egyén kompetenciája, ami pedig nemtől független.

Csanak Dominika
HR asszisztens

Álláshirdetés feladás, önéletrajz adatbázis hozzáférés, álláskeresők előszűrése vagy egyéb munkaadóknak, hirdetőknek szóló szolgáltatások kapcsán keresse a Cvonline.hu professzionális csapatát bizalommal, a következő elérhetőségek valamelyikén:
Russmedia Digital Kft.
H-1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Telefonszám: (+36 1) 5100-800
Fax: (+36 1) 302-1736 vagy (+36 46) 887-350
E-mail: info@cvonline.hu